پروژه ها

جهاد کشاورزی استان هرمزگان

تامین اوله و اتصالات -طرح انتقال آب کشاورزی شهرستان حاجی آباد - جهاد کشاورزی استان هرمزگان

شرکت معدنی در غرب کشور

مهندسی فروش ، تعیین مشخصات و انتخاب دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز برای یک شرکت معدنی در غرب کشور

احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

تامین لوله و اتصالات و تجهیزات مورد نیاز احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی استان کرمان

آب و خاک جنوب استان کرمان

طراحی شبکه آبیاری تحت فشار و تامین ملزومات مورد نیاز بیش از 1000 هکتار از مزارع استان کرمان

شهرداری منطقه 6 تهران

اجرای طرح و تامین لوله و اتصالات انتقال آب شهرداری منطقه 6 تهران

پتروشیمی در شمال غرب کشور

مطالعه ، متره و برآورد هزینه طرح توسعه واحد پتروشیمی در شمال غرب کشور

شهرک گلخانه ای جیرفت

طراحی و اجرای ایستگاه پمپاژ و انتقال آب شهرک گلخانه ای جیرفت

طرح انتقال آب کشاورزی وزارت احیاء اراضی و آب تاجیکستان

ارائه مشاوره فنی ، طراحی و نظارت بر اجرای تامین لوله و اتصالات