پروژه ها

جهاد کشاورزی استان هرمزگان

تامین لوله و اتصالات -طرح انتقال آب کشاورزی شهرستان حاجی آباد - جهاد کشاورزی استان هرمزگان

شرکت معدنی در غرب کشور

مهندسی فروش ،تعیین مشخصات و انتخاب دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز یک شرکت معدنی در غرب کشور

نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

تامین لوله و اتصالات و تجهیزات مورد نیاز احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی استان کرمان

آب و خاک جنوب استان کرمان

طراحی شبکه آبیاری تحت فشار و تامین ملزومات مورد نیاز بیش از 500 هکتار از مزارع استان کرمان

پروژه های شهرداری تهران

اجرای طرح و تامین لوله پلی اتیلن و اتصالات مربوط به انتقال آب شهرداری تهران

پتروشیمی در شمال غرب کشور

مطالعه ، متره و برآورد هزینه طرح توسعه واحد پتروشیمی در شمال غرب کشور

شهرک گلخانه ای جیرفت

طراحی و اجرای ایستگاه پمپاژ و انتقال آب شهرک گلخانه ای جیرفت

طرح انتقال آب کشاورزی وزارت احیاء اراضی و آب تاجیکستان

ارائه مشاوره فنی ، طراحی و نظارت بر اجرای تامین لوله و اتصالات