مهندسی، طراحی و اجرا

• طرح های آبیاری تحت فشار(بارانی و قطره ای)

• گلخانه به همراه سازه های فلزی

• استخرهای ژئوممبران ذخیره آب

• سازه های هیدرولیکی شامل بند ها، کانال های انتقال آب،زهکشی روباز ،کالورت و پل،تنظیم کننده ها

• لوله گذاری و جوشکاری هیدرولیک لوله پلی اتیلن

• پروژه های انتقال فاضلاب(لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت)

• شبکه های زهکشی زیر سطحی

• حوضچه ها و استخرهای پرورش ماهی و تکثیر آبزیان

• خطوط اطفای حریق پر فشار