لوله و اتصالات فولادی

لوله های فولادی بدون درز(مانیسمان)

لوله های فولادی بدون درز(مانیسمان)

لوله های فولادی آلیاژی(کاربرد خاص)

لوله های فولادی آلیاژی(کاربرد خاص)

انواع فلنج و اتصالات فولادیCS-SS

انواع فلنج و اتصالات فولادیCS-SS

لوله های گالوانیزه

لوله های گالوانیزه

لوله فولادی درزدار(کربن استیل)

درز از جانب

درز اسپیرال