دوره گارانتی محصولات و خدمات

یکی از چالش ها پیش روی مهندسین نامین و کارفرمایان، دستیابی به اطمینان از کیفیت بالای کالا و خدمات ارائه شده توسط تامین کنندگان است،بروز هرگونه مشکلات ثانویه و پیش بینی نشده ناشی از عدم کیفیت مطلوب و یا اشتباهات محاسباتی و طراحی در ارائه پیشنهاد فنی و یا تخطی از شرایط استاندارد چه در انتخاب محصول و یا در نحوه اجرا و ساخت مسبب خطرات بعضا جبران ناپذیر جانی و مالی در پروژه ها می شود

استفاده از مواد اولیه استاندارد و مرغوب در تولید،انتخاب کالا و تجهیزات با کیفیت و منطبق بر استاندارد ها ونظارت دقیق در روش اجرا و ساخت طبق دستورالعمل ها و منوآل از اساسی ترین اقداماتی می باشد که توسط این شرکت صورت می پذیرد.

در صورت بروز هرگونه مشکل و نقص داخل شرایط گارانتی بسته به نوع پروژه و قرارداد در مهندسی و طراحی، تامین و فروش و ساخت و اجرا و بعضا همه آنها در قالب یک قرارداد این شرکت تمامی مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.