تولید و تامین

بی تردید یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در موفقیت هر پروژه بحث تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز می باشد،دستیابی به کیفیت مطلوب و استاندارد،زمان تحویل طبق انتظار،قیمت واقعی در پروژه ها به دغدغه ای بزرگ برای کارفرمایان بدل شده و در بحث مدیریت تامین و لجستیک یکی از تهدید ها و موانع تلقی می گردد،در راستای انجام بهینه فرآیند تامین موارد زیر الزامی است.

• کسب اطلاعات و مشخصات فنی دقیق مورد نیاز از سوی کارفرما و انطباق آن با استانداردها

• مهندسی فروش و ارائه مشاوره فنی در صورت لزوم

• آنالیز و بکارگیری همزمان پارامتر هایی چون کیفیت،کارایی،هزینه و زمان تحویل برای دستیابی به حالت بهینه

• تحلیل بازار و پیشبینی نواسانات قیمت ها و مدیریت ریسک خرید

• پایش و کنترل لحظه به لحظه فرآیند از آغاز تا پس از اتمام پروژه

شرکت آبانگاه صنعت باران با نگاه علمی و تخصص محور به مقوله تامین با بررسی دقیق و مهندسی،نیاز های مشتریان را برآورده می سازد و ارائه مشاوره فنی را یکی از وظایف اصلی خود قلمداد می کند و با تکیه بر اصل پاسخگویی همواره در کنار مشتریان و کارفرمایان خواهد بود.