برون سپاری

با نظارت و بازرسی دقیق در طول فرآیند تولید، از تهیه مواد اولیه تا تولید نهایی محصول منطبق بر استاندارد های ملی و بین الملی،به منظور کنترل و کاهش بهای تمام شده پروژه ها،صرفه جویی در زمان تحویل و تامین با کیفیت کالا ،شرکت آبانگاه صنعت باران خدمات برونسپاری خود را به لطف برخورداری از ارتباطات وسیع و موثر خود با کارخانه های تولیدی در سراسر کشور در خدمت مشتریان قرار می دهد.